O nás

Naše firma se specializuje na oblast dezinfekce, dezinsekce, deratizace, fumigace objektů a potravinářských i zemědělských komodit.

Pro činnost ochranné DDD používáme schválené přípravky, moderní aplikační techniku a postupy v koordinaci se systémem projektu integrované ochrany před škůdci HACCP.

Jsme jednou z prvních soukromých firem s dlouholetými praktickými zkušenostmi a odborně vyškolenými pracovníky. Díky neustálému vzdělávání se v uvedených oblastech, dosahujeme velmi dobrých výsledků, k nimž také přispívá zajišťování příznivých cenových relací za provedené práce.

Prostřednictvím národní asociace Sdružení pracovníků DDD jsme členy Evropské konfederace CEPA a držiteli osvědčení o odborných způsobilostech k výkonu speciální ochranné DDD (podle §58 odst.1, 2, 3. 3 zákona č. 258/2000 Sb.,) a k zacházení s přípravky na ochranu rostlin (podle ustanovení § 86 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů).

Samozřejmostí je sjednané pojištění odpovědnosti za škodu z hlediska rizik spojených s provozováním činnosti DDD na částku 20.000.000,-Kč a pojištění odpovědnosti za narušení životního prostředí ve výši 1.000.000,-Kč.

SPEKTRUM NAŠÍ ČINNOSTI

  • Potravinářský průmysl: pekárny, mlýny, cukrárny, sklady, masokombináty, obchody
  • Ostatní průmysl: papírny, továrny, 
  • Gastronomie: hotely, restaurace, kuchyně, jídelny
  • Veřejné budovy: úřady, školy, školky, pošty, nádraží, banky
  • Zemědělství: rostlinná a živočišná výroba, ošetření komodit a objektů.
  • Privátní sféra: byty, domy, chaty, kanceláře
  • Zdravotnictví: nemocnice, ústavy soc. péče
  • Celoplošná deratizace: měst, obcí, městských částí, skládek

 

Lukáš Kudrna
[obfuscate_1_|102|112|103|88|107|106|117|94|109|104|92|60|103|103|114|116|40|94|116]

Úzká 739/6
669 04 Znojmo

(+420) 724 745 972

copyright © Lukáš Kudrna 2017 - všechna práva vyhrazena