Dezinsekce

Dezinsekce je činnost a soubor opatření směřující k ochraně zdraví fyzických osob a chovných zvířat, životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými členovci (zejména se jedná o hmyz) ve stavbách a jejich bezprostředním okolí.

Prováděním ochranné dezinsekce, tedy zavedením souboru opatření, která směřují k hubení nebo k omezování výskytu epidemiologicky významných členovců, daný subjekt výrazně přispívá nejen k ochraně lidského zdraví, ale také předchází případným ekonomickým škodám. Při dezinsekci postupujeme podle standardní metodiky ochranné DDD.

  • průzkum a příprava objektu
  • ohlášení akce na příslušných úřadech
  • ochranné bezpečnostní opatření
  • mechanická očista
  • vlastní dezinsekce
  • kontrola a evidence dezinsekčních prací

Aplikační forma:

  • Plošná aplikace - postřikem, rosením pomocí vysokotlakých postřikovačů.
  • Prostorová aplikace - Termomechanický aerosol (teplá mlha) pomocí aerosolových vyvíječů. Oproti postřiku má mnohem vyšší schopnost proniknutí přípravku do nepřístupných míst.  

 

Lukáš Kudrna
[obfuscate_1_|102|112|103|88|107|106|117|94|109|104|92|60|103|103|114|116|40|94|116]

Úzká 739/6
669 04 Znojmo

(+420) 724 745 972

copyright © Lukáš Kudrna 2017 - všechna práva vyhrazena