Dezinfekce

Dezinfekce je proces ničení původců nákaz (bakterie, viry, plísně, houby) na plochách, předmětech nebo v prostředí, pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných a biologických postupů. 

Dezinfekce směřuje k přerušení cesty přenosu nákazy ze zdroje nákazy na vnímavého jedince. Při volbě postupu dezinfekce se vychází ze znalostí cest a mechanizmů přenosu infekce a možností ovlivnění účinností dezinfekce faktory prostředí (teplota, pH, vlhkost, ochranný účinek organických látek) a odolností mikroorganismů. Cílem dezinfekce je, aby na plochách, předmětech v prostředí nebyly mikroorganismy vyvolávající infekční onemocnění. Provádí se v jednom pracovním postupu nebo dvouetapově ve dvou pracovních postupech (mechanická očista a dezinfekce). Při dezinfekci postupujeme podle standardní metodiky ochranné DDD.

  • průzkum a příprava objektu
  • ochranné bezpečnostní opatření
  • mechanická očista
  • vlastní dezinfekce
  • kontrola a evidence dezinfekčních prací 

Aplikační forma:

  • Plošná aplikace - postřikem, rosením pomocí vysokotlakých postřikovačů.
  • Prostorová aplikace - Termomechanický aerosol (teplá mlha) pomocí aerosolových vyvíječů. Oproti postřiku má mnohem vyšší schopnost proniknutí přípravku do nepřístupných míst.  

 

Lukáš Kudrna
[obfuscate_1_|102|112|103|88|107|106|117|94|109|104|92|60|103|103|114|116|40|94|116]

Úzká 739/6
669 04 Znojmo

(+420) 724 745 972

copyright © Lukáš Kudrna 2017 - všechna práva vyhrazena