Deratizace

Deratizace je komplexní ochrana před škodlivými hlodavci. Patří sem především opatření preventivní, kterými předcházíme pronikání hlodavců do objektů. A opatření represivní - vlastní hubení škodlivých hlodavců. Při deratizaci postupujeme podle standardní metodiky ochranné deratizace vydané Státním zdravotním ústavem v Praze.

Postup deratizace:

  • celková prohlídka objektu určeného k deratizaci za přítomnosti kompetentního zástupce objednatele
  • doporučení preventivních opatření
  • určení druhu hlodavce, stupeň zamoření (pravděpodobné množství),
  • výběr vhodného deratizačního přípravku
  • kladení nástrah, fixace a jejich označení
  • zaevidování nástrah dle deratizačního schématu a systému HACCP do mapy podniku
  • kontrolní činnost (evidence úbytku nástrahy, doplnění nástrahy, údržba deratizačních stanic)
  • sběr uhynulých hlodavců a jejich odborná likvidace
  • vystavení zápisu o provedení deratizace a předání jej objednateli k archivaci.

Lukáš Kudrna
[obfuscate_1_|102|112|103|88|107|106|117|94|109|104|92|60|103|103|114|116|40|94|116]

Úzká 739/6
669 04 Znojmo

(+420) 724 745 972

copyright © Lukáš Kudrna 2017 - všechna práva vyhrazena